Nuborgh college

Jenny werkt sinds 2008 op het Nuborgh college in Elburg. Zij geeft daar muziekles aan leerlingen van verschillende klassen havo/vwo. Jenny geeft veel aandacht aan zingen met leerlingen. Daarbij houdt ze rekening met de interesses van de leerlingen; zo mogen ze zelf aangeven welk nummer ze graag willen zingen. Het is voor Jenny belangrijk dat de jongeren leren door te doen. Vaak laat ze hen in samenwerken en voeren ze in groepjes een nummer uit voor de klas, waarbij ze gebruik maken van zang en verschillende instrumenten. Naast deze praktijkopdrachten, geeft ze ook algemene theorieles over muziek.

Naast het geven van muziekles organiseert Jenny op het Nuborghcollege andere activiteiten, zoals kerstconcerten.

Luister hier hoe Jenny’s leerlingen een nummer spelen: